Skip to main content

La Guardia dels Prats

  

Nota històrica
L'escrit més antic referent a la població data del 25 de març de l'any 1054 quan el compte Ramon Berenguer i Amoris va fer la donació d'unes terres, reservant-se una vintena de parellades (terra que podien llaurar durant un dia una parella de bous) a La Guàrdia dels Prats.
 

El castell i les terres passaren a la nissaga dels Cervera i més tard, al monestir de Santes Creus, fins a l'extinció de les senyories l'any 1835. Durant la guerra entre la Generalitat i Joan II el castell de La Guàrdia presentà una aferrissada resistència. Ocupat aquest per les tropes del monarca (1646) fou aterrat i enrunat com a represàlia.

Durant la revolta dels Segadors al segle XVII i en la de Successió de principis del XVIII, el poble tornà a sofrir les conseqüències bèl·liques. El cens d'habitants del 1718 donava 341 habitants amb un creixement demogràfic que es va veure truncat per la guerra del Francés (1808-1814). Al 1879 el municipi de La Guàrdia dels Prats deixava d'existir com a tal, passant a convertir-se en agregat de la vila de Montblanc.

 
L'actualitat
Població tranquil·la i agradable a dos quilòmetres de Montblanc, situat en la planura al bell mig de la Conca de Barberà, amb una població actual de 120 persones.

Terres de conreu, principalment gra, vinya, olivera i ametllers, traspassades pel riu Anguera i les rases de la Romiguera i de la Guàrdia.

Com a tradicions més significants podem destacar: la Festa de Sant Pere Armengol el 26 d’Abril i la Festa Major cel·lebrada el penúltim cap de setmana d’agost.

La Guardia dels Prats